In de hoofdlijnenbrief zoals onze minister die eind januari aan de Tweede Kamer heeft toegestuurd, noemt zij het belang van de versterking van de overheid met oog voor de menselijke maat, waarmee het vertrouwen van Nederlanders in de politiek en in de overheid hersteld kan worden. Als één van de overkoepelde thema’s wordt een goed functionerende Rijksoverheid genoemd. Daar dragen wij allemaal aan bij.

Vanuit beleid en uitvoering hebben we de afgelopen jaren laten zien dat we samen het verschil maken door intensief samen te werken. Als Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) hebben wij in aansluiting op onder andere deze ambitie in het Regeerakkoord prioritaire thema’s bepaald. Bedoeld om de realisatiekracht van het Rijk en de werking van de Rijksdienst te verbeteren.

Deze prioritaire thema’s zijn:

  1. Verduurzaming van de Rijksdienst
  2. Een open en transparante overheid
  3. Aantrekkelijk werkgeverschap, met de focus op diversiteit en inclusie en de arbeidskrapte
  4. Hybride werken bij het Rijk
  5. Strategische inkoop met de inzet op o.a. social return en groene duurzaamheid

Als Rijksdienst willen we o.a. het volgende realiseren;

  • uitvoering van de open en transparante overheid door actieve openbaarmaking en verbeteren van de informatiehuishouding;
  • tegengaan van de arbeidskrapte o.a. door om- en bijscholing van personeel;
  • vormgeven van het hybride werken als nieuwe werkwijze bij het Rijk;
  • verduurzaming van het Rijk, o.a. door duurzame inkoop en invoering van de CO-2 ladder.

Stuk voor stuk belangrijke opgaven om samen aan te werken! Door gezamenlijke realisatie van deze ambities tonen wij onze maatschappelijke meerwaarde. Voor de uitvoering en realisatie van de gestelde ambities op deze thema’s werken we ook samen in rijksbrede programma’s. Denk aan programma’s als Open Overheid, waaronder Open op Orde, Hybride werken en DenkDoeDuurzaam.

Net als maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven dient ook de Rijksoverheid haar steentje bij te dragen aan verduurzaming, transparantie en diversiteit en inclusie.

In de samenwerking tussen departementen, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties zetten we de opgaven centraal. In een tijd dat we vanwege de oorlog in Oekraïne ook te maken hebben met noodcrisisopvang, besparen van gas en in de uitvoering de nodige uitdagingen het hoofd bieden, omdat corona nog niet weg is. Kortom, genoeg werk aan de winkel. Ik ben trots op onze gezamenlijke inspanning, want samen maken we het verschil met en voor de Rijksdienst!

Marieke van Wallenburg
Directeur-Generaal Digitalisering Overheidsorganisatie