Onmisbaar

Elke dag als ik naar mijn werk ga, loop ik langs de beveiliging, passeer de receptie, neem de lift en zet, aangekomen in mijn werkkamer, mijn iPad aan. En dan besef ik dat ik mijn werk niet kan doen zonder de mensen van Bedrijfsvoering Rijk.

En dat geldt niet alleen voor mij. Zonder jullie inzet, elke dag weer, kan de overheid niet functioneren. Of je nu de beveiliging van onze mensen, gebouwen en evenementen in handen hebt, adviseert bij onze inkoop of zorgt dat we thuis digitaal kunnen blijven werken. Het zijn slechts een paar voorbeelden die duidelijk maken hoe onmisbaar jullie zijn.

We kunnen niet zonder wetgeving en beleid, maar zij blijven een dode letter zonder een goede uitvoering. Alleen zo bereiken we de mensen en kunnen wij als overheid onze belangrijkste taak vervullen: ten dienste staan van de samenleving.

Zelf heb ik het belang van een goede uitvoering van dichtbij ondervonden toen ik na een functie als senior beleidsmedewerker bij BZK pelotonscommandant artillerie in het leger werd. In Afghanistan stond ik letterlijk met beide benen in het zand. Daar ontdekte ik hoe het is als mensen op afstand beslissingen over jouw werk nemen.

Dan merk je hoe belangrijk het is dat wetgeving, beleid en uitvoering goed op elkaar aansluiten. Dat de mensen die de wetten en het beleid hebben gemaakt, weten hoe dat in de praktijk uitpakt. En dat ze luisteren naar de signalen van de mensen op de werkvloer als zaken beter kunnen.

Dit brengen we bij BZK onder meer in de praktijk met de domeintafels. Daar komen kaderstellers en uitvoerders op het gebied van Rijksbedrijfsvoering bij elkaar om te reflecteren op beleidsplannen, om het beleid te evalueren en het te toetsen op uitvoerbaarheid.

Het is belangrijk werk en zorgt voor merkbare verbeteringen. Alleen door beleid en uitvoering een gelijkwaardige positie te geven, kunnen we een betrouwbare, dienstbare en rechtvaardige overheid zijn.

Dit begint en eindigt met ruimte, aandacht en tijd voor een goede bedrijfsvoering en uitvoering. Jullie zijn daarvoor allemaal hard nodig. Jullie werk is onmisbaar!

Hanke Bruins Slot
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties