Toegankelijkheid

Een website of e-magazine moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites en e-magazines.

Wat is een toegankelijke website of e-magazine?

Een toegankelijke website of e-magazine is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring e-magazine Bedrijfsvoering Rijk

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website en e-magazine door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Toegankelijkheid ‘by design’

Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van dit e-magazine. Het technische aspect wordt uitgevoerd door het ministerie van Algemene Zaken. 

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website en e-magazine op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op

Naar de Magazine bedrijfsvoering Rijk